ფასი
ერთჯერადი საკომისიო
შემდეგი გადასახადი
ტელეფონის და სააბონენტოს დეტალები
ყოველთვიური საკომისიო

ტარიფი ყველაფერი


1

7

10

25

უკან გაუქმება