დაბრუნება
N/A

ულიმიტო ზარები ყველა ლოკალურ ოპერატორთან Birthday

Unlimited calls to all local operators Birthday


ფასი 12 ₾
Price: 12₾
Valid: 30 დღე
Activation: *320*88#

დეტალები

პაკეტის ვადის შემოწმება:309#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით.
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია.
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა. პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია.
ტარიფში შემავალი წუთები ვრცელდება მხოლოდ ადგილობრივ ოპერატორებთან ზარის განხორციელებისას.
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ 2019 წლის 15 მარტს 00:00 -დან 23:59-მდე.