დაბრუნება
N/A

ტურისტი

Tourist


ფასი 20 ₾
საერთაშორისო ზარები: 50 წუთი
ზარები ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან/SMS: ულიმიტო
ინტერნეტი: 2 GB
ვადა: 14 დღე
აქტივაცია: *120*56#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*125#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია.
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა
მობილური ინტერნეტმომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება: <150 მილიწამი.
ტარიფში შემავალი წუთები ვრცელდება მხოლოდ ადგილობრივ მობილურ ოპერატორებთან ზარის განხორციელებისას.