დაბრუნება
N/A

ტურისტი

Tourist

აქტივაცია
საერთაშორისო ზარები: 50 წუთი
ადგილობრივი ზარები/SMS: ულიმიტო
ინტერნეტი: 2 GB
ვადა: 15 დღე
ფასი: 20₾
აქტივაციის კოდი: *120*56#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*125#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია.
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა