დაბრუნება
N/A

MIX პაკეტი CF

CYF MIX 150 Min, Unl SMS and 1 GB


ფასი 3 ₾
150 წუთი ადგილობროვ მობილურ ოპერატორთან
ულიმიტო SMS
1GB
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *225*1#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება: *101#
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ პარასკევს, 00:00-დან 23:59 საათამდე.
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ან მეგაბაიტების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
პაკეტის ხელმეორედ, იმავე დღეს გააქტიურების შემთხვევაში, გაუქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შევა ახალი.
აღნიშნული მიქს პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია ნებისმიერი სხვა პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება <150 მილიწამი