დაბრუნება
N/A

მიქს 7

Mix 7


ფასი 5 ₾
ზარები ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან 100 წუთი
SMS: 1000
ინტერნეტი: 500 MB
ვადა: 7 დღე
აქტივაცია: *220*3#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*125#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია.
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა
მობილური ინტერნეტმომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება: <150 მილიწამი.
ტარიფში შემავალი წუთები ვრცელდება მხოლოდ ადგილობრივ მობილურ ოპერატორებთან ზარის განხორციელებისას.