დაბრუნება
N/A

ნომრის ამომცნობი

Calling Number Identification


ფასი 2 ₾
აქტივაცია: *110*171#
დეაქტივაცია: *110*170#

დეტალები

ყოველდღიური სააბონენტო გადასახადი 0,2 ₾
თუ ბალანსზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს გადასახდელად, ნომრის ამოცნობის სერვისი გაითიშება ავტომატურად.