დაბრუნება
N/A

ნომრის ამომცნობი

Calling Number Identification


ფასი 2 ₾
აქტივაცია: *110*171#
დეაქტივაცია: *110*170#

დეტალები

აქტივაცია - *110*171#
დეაქტივაცია - *110*170#
ყოველდღიური სააბონენტო - 0,20 ₾
თუ ბალანსზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს გადასახდელად, სერვისი გაითიშება ავტომატურად.