დაბრუნება
N/A

SMS ანტისპამი

SMS AntiSpam


ფასი: 0 ₾
აქტივაცია: *297#

დეტალები

მომსახურების აქტივაციით, შეგიძლიათ დაბლოკოთ სმს რეკლამა შერჩეული კატეგორიების მიხევით ან სრულიად.