დაბრუნება
N/A

მობილური გადარიცხვა

Money transfer


მომსახურებით სარგებლობა: *145*ტელეფონის ნომერი*გადასარიცხი თანხა#OK

მომსახურების საფასური: 0.2 ₾

დეტალები

გადარიცხვის გაუქმება შესაძლებელია 5 წუთის განმავლობაში, კოდით *145*0#OK
მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია თუ აბონენტს, ქსელში ჩართვის დღიდან, გახარჯული აქვს მინიმუმ 1 ლარი ზარებზე, SMS-ებზე და/ან ინტერნეტზე.
გადასარიცხი თანხის მინიმალური იდენობაა 1 ლარი.
გადარიცხვის შემდეგ, ნომრის ანგარიშზე საჭიროა დარჩეს მინიმუმ 2 ლარი.
შესაძლებელია მაქსიმუმ 300 ლარის გადარიცხვა როგორც ერთი გადარიცხვის ფარგლებში, ისე ჯამურად 24 საათის განმავლობაში სხვადასხვა ნომერზე.
გადარიცხვა შესაძლებელია მაქსიმუმ 3-ჯერ 24 საათის განმავლობაში, ერთსა და იმავე ნომერზე.
მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია როუმინგში.
მომსახურება ხელმისაწვდომია მხოლოდ ფიზიკური პირებისათვის.