დაბრუნება
N/A

მობილური გადარიცხვა

Money transfer

 

მომსახურებით სარგებლობა: *145*ტელეფონის ნომერი*გადასარიცხი თანხა#OK

მომსახურების საფასური: 0.2 ₾

Detailed description

გადარიცხვის გაუქმება შესაძლებელია 5 წუთის განმავლობაში, კოდით *145*0#OK
მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია, თუ ინიციატორ აბონენტს ქსელში ჩართვის დღიდან მინიმუმ 1 ლარი აქვს დახარჯული
გადარიცხვის შემდეგ ბალანსზე უნდა დარჩეს არანაკლებ 50 თეთრისა
გადარიცხვის მაქსიმალური ოდენობა არ უნდა იყოს 5000 ლარზე მეტი