დაბრუნება
N/A

ზარის შეზღუდვა

Call barring

მომსახურება საშუალებას გაძლევთ დაბლოკოთ გამავალი ან/და შემავალი, ლოკალური ან/და საერთაშორისო ზარები
ფასი: 0 ₾

დეტალები

მომსახურების სარგებლობის ავტომატური პაროლი 0000
პაროლის შეცვლა **03**ძველი პაროლი*ახალი პაროლი*ახალი პაროლი#
ყველა გამავალი ზარის შეზღუდვა *33*პაროლი#
ყველა გამავალი ზარის შეზღუდვის გამორთვა #33*პაროლი#
გამავალი ზარის შეზღუდვის შემოწმება *#33*პაროლი#
ყველა შემავალი ზარის შეზღუდვა *35*პაროლი#
შემავალი ზარის შეზღუდვის შემოწმება *#35*პაროლი#
ყველა გამავალი საერთაშორისო ზარის შეზღუდვა *331*პაროლი#
ყველა გამავალი საერთაშორისო ზარის შეზღუდვის გამორთვა #331*პაროლი#
საერთაშორისო გამავალი ზარის შეზღუდვის შემოწმება *#331*პაროლი#
როუმინგში ყველა შემავალი ზარის შეზღუდვა *351*პაროლი#
როუმინგში შემავალი ზარის შეზღუდვის გამორთვა #351*პაროლი#
როუმინგში შემავალი ზარის შეზღუდვის შემოწმება *#351*პაროლი#