დაბრუნება
N/A

CF 500 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან

Crazy Yellow Friday for Eshop

ფასი: 6 ₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *225#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*101#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში წუთები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ პარასკევს, 00:00-დან 23:59-მდე.