დაბრუნება
N/A

ულიმიტო ინტერნეტი CYF

Unlimited data CYF


ფასი 7 ₾
ფასი: 7₾
ვადა: 7 დღე
აქტივაცია: *225#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*109#
აღნიშნული ინტერნეტ პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია სხვა ინტერნეტ პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ინტერნეტ ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით: 1 MB - 10 თეთრი.
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ პარასკევს, 00:00-დან 23:59-მდე.
მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება <150 მილიწამი