დაბრუნება
N/A

CYF ინტერნეტ პაკეტი 10 გბ

CYF data bundle 10 GB

ფასი: 15₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *225#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*101#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა
მომსახურების აქტივაცია შესაძლებელია ნებისმიერი სატარიფო გეგმით სარგებლობის შემთხვევაში
მობილური ინტერნეტ მომსახურების ხარისხის პარამეტრი: დაყოვნება <150 მილიწამი