დაბრუნება
N/A

ულიმიტო ზარები ყველა ქსელთან CF

Unlimited calls to all operators CF


ფასი 10 ₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *225*3#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*101#
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ 14,15,16 თებერვალს
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით.
პაკეტის ხელმეორედ, იმავე დღეს გააქტიურების შემთხვევაში, გაუქმდება არსებული პაკეტი და ძალაში შევა ახალი.
აღნიშნული ხმოვანი პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია ნებისმიერი სტანდარტული ხმოვანი პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სხვა ბალანსიდან (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ან თქვენი ნომრის ანგარიშზე არსებული თანხიდან, სტანდარტული ფასის მიხედვით