დაბრუნება
N/A

200 წუთი ყველა ადგილობრივ მობილურ ოპერატორთან CF

200 minutes to all local mobile operators CF


ფასი 2 ₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *225*2#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*101#
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ პარასკევს, 00:00-დან 23:59-მდე.
პაკეტის ვადის გასვლამდე წუთების ამოწურვის შემთხვევაში, ტარიფიცირება გაგრძელდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
აღნიშნული ხმოვანი პაკეტის პარალელურად შესაძლებელია ნებისმიერი სტანდარტული ხმოვანი პაკეტის აქტივაცია. ამ შემთხვევაში, ტარიფიცირება მოხდება იმ პაკეტის ბალანსიდან, რომელსაც უფრო ადრე ეწურება ვადა.
პაკეტზე არ მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ვადის გასვლის შემდეგ მოხდება მისი დეაქტივაცია. ტარიფიცირება გაგრძელდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით