დაბრუნება
N/A

ნომრის დაფარვა

Hidden Number


ფასი 0 ₾
აქტივაცია: *110*071#
დეაქტივაცია: *110*070#

დეტალები

ყოველდღიური სააბონენტო გადასახადი 0,05 ₾
მომსახურების აქტივაციის შემდეგ საჭიროა სერვისის ჩართვა ტელეფონის მენიუდან იმისათვის, რომ ავტომატურად მოხდეს ყველა გამავალი ზარის დაფარვა
მომსახურების მართვა ასევე შესაძლებელია კომბინაციების დახმარებით:
ნომრის ერთჯერადად დაფარვა: #31#აბონენტის ნომერი, რომელსაც უკავშირდებით
ნომრის ერთჯერადად დაფიქსირება: *31#აბონენტის ნომერი, რომელსაც უკავშირდებით
კომპანია ნომრის დაფარვის გარანტიას გაძლევთ მხოლოდ ბილაინის ნომრებთან დაკავშირებისას.
თუ ადრესატს ჩართული აქვს მომსახურება „ნომრის ამომცნობი“ მოხდება ნომრის იდენტიფიცირება.
თუ ბალანსზე არ იქნება საკმარისი თანხა ყოველდღიური სააბონენტოს გადასახდელად, ნომრის დაფარვის სერვისი გაითიშება ავტომატურად.