დაბრუნება
N/A

ბილაინ კრედიტი

Beeline Credit


კრედიტის თანხა: 3 ₾
კრედიტის საფასური: 0.3 ₾
აქტივაცია: *141#

დეტალები

კრედიტის მომსახურების ღირებულება 30 თეთრი მოგეჭრებათ კრედიტის აღებისთანავე, ამიტომ ბალანსზე დაგერიცხებათ 2,70 ლარი
კრედიტის გამოყენების ვადაა 3 დღე
კრედიტის დავალიანების დაფარვა შესაძლებელია კრედიტის აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში ერთიანად ან ეტაპობრივად
ახალი კრედიტის აღება შესაძლებელია წინა კრედიტის დაფარვისთანავე
მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია, თუ თქვენ ბოლო 1 თვის განმავლობაში იყენებდით ნომერს
მომსახურებით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ფიზიკური პირებისთვის