დაბრუნება
N/A

ბილაინ კრედიტი

Beeline Credit


კრედიტის თანხა: 3 ₾
კრედიტის საფასური: 0.3 ₾
აქტივაცია: *141#

დეტალები

აქტივაცია - *141#
კრედიტის დავალიანების შემოწმება - *147#
კრედიტის მომსახურების საფასური - 30 თეთრი ჩამოიჭრება კრედიტის აღებისთანავე, ამიტომ ბალანსზე დაგერიცხება 2,70 ლარი.
კრედიტის გამოყენება შეგიძლია 3 დღის განმავლობაში.
კრედიტის დავალიანების დაფარვა საჭიროა მისი აქტივაციიდან 30 დღის განმავლობაში ერთიანად ან ეტაპობრივად.
თუ გაქვს ბილაინ კრედიტის დავალიანება, ბალანსის შევსებისას ან პაკეტის/ტარიფის შეძენისას, პირველ რიგში მოხდება დავალიანების დაფარვა, ხოლო დარჩენილი თანხით შეივსება ბალანსი.
ბილაინ კრედიტის განმეორებით აღება შეგიძლია კრედიტის დავალიანების დაფარვისთანავე.
ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ 1 თვეზე მეტია რაც ნომერს იყენებ.
ბილაინ კრედიტის აღება შეგიძლია, თუ ნომრის ბალანსი 20 ლარზე ნაკლებია.
ბილაინ კრედიტით სარგებლობა შეუძლიათ მხოლოდ ფიზიკურ პირებს.