დაბრუნება
N/A

500 SMS

500 SMS (7 Days)


ფასი 1.50 ₾
ვადა: 7 დღე
აქტივაცია: *110*500#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*105#
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია.
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში სმს გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა