დაბრუნება
N/A

ინტერნეტ პაკეტი 30 GB

30 GB Data

აქტივაცია
ფასი: 25 ₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *120*30#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*107#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ინტერნეტი გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა
პაკეტზე მოქმედებს ავტომატური გაგრძელების ფუნქცია. ბალანსზე საკმარისი თანხა სისტემას საჭიროა დაახვედროთ 30-ე დღის ზუსტად იმ საათზე, რომელზეც მოხდა პაკეტის ჩართვა წინა თვეში
30-ე დღეს ბალანსზე არასაკმარისი თანხის შემთხვევაში სისტემა 5 დღის განმავლობაში დაელოდება ნომერზე ანგარიშის შევსებას ტარიფის ავტომატურად გასააქტიურებლად.ამ პერიოდის მანძილზე თქვენ ისარგებლებთ სტანდარტული ტარიფით
5 დღის განმავლობაში თუ თქვენ შეავსებთ ბალანს საკმარისი თანხით, პაკეტი ავტომატურად გაგრძელდება 30 დღით