დაბრუნება
N/A

300 წუთი ყველა ქსელთან Birthday

300 minutes to all local networks Birthday

ფასი: 3 ₾
ვადა: 30 დღე
აქტივაცია: *320*300#

დეტალები

პაკეტის ბალანსის შემოწმება:*309#
პაკეტის ვადაზე ადრე ამოწურვის დროს ტარიფიცირება მოხდება სატარიფო გეგმის სტანდარტული ფასების მიხედვით
მოცემული პაკეტის ვადის ამოწურვამდე განმეორებითი აქტივაციის შემთხვევაში მოხდება უკვე ჩართული პაკეტის დეაქტივაცია
შესაძლებელია სხვადასხვა პაკეტის პარალელურად აქტივაცია. რამოდენიმე პაკეტის ერთდროულად აქტივაციის შემთხვევაში ერთეულები გაიხარჯება იმ პაკეტიდან, რომელსაც ყველაზე ადრე ეწურება ვადა
ტარიფში შემავალი წუთები ვრცელდება მხოლოდ ადგილობრივ ოპერატორებთან ზარის განხორციელებისას.
პაკეტის აქტივაცია შესაძლებელია მხოლოდ 2019 წლის 15 მარტს 00:00 -დან 23:59-მდე.